LS Value Equity

LS Value Equity

Een aandelenfonds dat streeft naar kapitaalsgroei op lange termijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder geografische of sectorale beperkingen.

Ons missie is eenvoudig: we willen aan al onze cliënten een zo hoog mogelijk rendement op hun portefeuille bieden (gegeven hun persoonlijk risicoprofiel). Wij streven naar duurzame resultaten die een positief effect op uw eindafrekening hebben.

Wij hebben gekozen voor transparantie in het beheer van portefeuilles door het verwerven van individuele posities van aandelen en obligaties. Wij zijn voorstander van deze benadering, maar dat betekent niet dat wij niet beleggen via een kapitaliserend aandelenfonds.

Proactief fondsbeheer

Wij spelen in op marktopportuniteiten en veranderende trends. Afhankelijk van het ogenblik kunnen wij beslissen te beleggen in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, opties of cash. In functie van de marktomstandigheden kunnen wij ook beslissen een hogere cashpositie dan gewoonlijk aan te houden.

Een brede en sectorale spreiding volgens onze typische aanpak in waardebeleggingen.

Onze beheeraanpak is gebaseerd op de principes van waardebeleggingen met oog voor een 'veiligheidsmarge' op het gebied van waardering, solventie, concurrentieel voordeel, dividenden, kwaliteit van het management en corporate governance. Op deze manier zorgen wij voor stabiliteit in uw portefeuille.

Dit betekent dat de beheerder in zijn analyse eerst kijkt naar het neerwaartse risico, en pas daarna naar het potentieel van het bedrijf, met voldoende vergoeding voor het opgelopen risico.

Groei op lange termijn

Wij streven naar kapitaalsgroei op lange termijn. De optimale beleggingsperiode is 5 jaar.

Natuurlijk hebt u vragen. Contacteer ons via e-mail of bel ons op (+352)453929-1.

LS Value Equity